NĂM HỌC 2019-2020

STT Họ và tên Trình độ-Chuyên ngành Phân công dạy môn/lớp Chức vụ
I.    Tổ Văn phòng
1 Nguyễn Thị  Mỹ Hạnh Trung cấp điều dưỡng Nhân viên y tế Tổ trưởng
2 Hồ Thị Diệp Phượng ĐHSP Hiệu trưởng Tổ viên
3 Võ Thị Ngọc Tâm ĐHKT Kế toán Tổ viên
4 Lê Việt Bình 12+2 BTVH Tổ viên
5 Trần Hùng Sang 9/12 Bảo vệ Tổ viên
6 Trịnh Thị Thu Hiên 6/12 Phục vụ Tổ viên
7 Trần Đình Phương 6/12 Bảo vệ Tổ viên
8 Nguyễn Thị Mai Liên ĐHSP TPT Đội Tổ viên
II. Tổ Lớp Một
1 Nguyễn Thanh Trúc ĐHTH 1.2 Tổ trưởng
2 Nguyễn Đỗ Diễm Linh CĐSP 1.1 Tổ viên
3 Nguyễn Thị Hồng Tươi ĐHTH 1.3 Tổ viên
4 Nguyễn Thị Mai CĐTH 1.4 Tổ viên
5 Đặng Thụy Anh Thy ĐHSP 1.5 Tổ viên
6 Trần Thị Kim Thi ĐHTH 1.6 Tổ viên
III.Tổ Lớp Hai
1 Bùi Thị Lâm ĐHSP 2.1 Tổ trưởng
2 Phạm Thị Ánh Hiệp ĐHTH 2.2 Tổ viên
3 Trần Thị Thu Hà ĐHTH 2.3 Tổ viên
4 Nguyễn Thị Dương ĐHTH 2.4 Tổ viên
5 Lê Thị Ngọc Thủy ĐHTH 2.5 Tổ viên
6 Phạm Thị Thúy ĐHSP Phó Hiệu Trưởng Tổ viên
IV.  Tổ Lớp Ba
1 Trần Thu Thảo ĐHTH 3.3 Tổ trưởng
2 Phạm Thị Thương ĐHTH 3.1 Tổ viên
3 Nguyễn Thị Thanh Tài ĐHTH 3.2 Tổ viên
4 Võ Thị Thắm ĐHSP 3.4 Tổ viên
5 Vũ Thị Ba ĐHTH 3.5 Tổ viên
6 Đậu Thị Phương ĐHSP Thư viện-Thiết bị Tổ viên
V.     Tổ Lớp Bốn
1 Nguyễn Thanh Sơn ĐHTH 4.4 Tổ trưởng
2 Lý Thu Thủy ĐHTH 4.1 Tổ viên
3 Bùi Nhung Gấm CĐSP 4.2 Tổ viên
4 Nguyễn Hồng Dương ĐHTH 4.3 Tổ viên
5 Vũ Thị Ngọc CĐ CNTT Tin học Tổ viên
VI.  Tổ Lớp Năm
1 Trần Thị Thúy Kiều CĐSP 5.5 Tổ trưởng
2 Phạm Thị Kim Huệ ĐHTH 5.1 Tổ viên
3 Lê Trần Thu Trang ĐHSP 5.2 Tổ viên
4 Phạm Anh Thư ĐHTH 5.3 Tổ Viên
5 Võ Thị Kim Hương ĐHTH 5.4 Tổ viên
6 Nguyễn Thanh Phong ĐHSP Phó Hiệu trưởng Tổ viên
VII.        Tổ Bộ môn Anh văn – Tin học – Mỹ thuật- Thể dục – Âm nhạc
1 Nguyễn Thị Ngọc Nhan ĐHAV Anh văn Tổ trưởng
2 Nguyễn Thị Ngọc ĐHÂN Âm nhạc Tổ phó
3 Phạm Thị Trang ĐHAV Anh văn Tổ viên
4 Võ Thị Thắm ĐHSP Mỹ thuật Tổ viên
5 Trần Huỳnh Minh Trí CĐSP Tin học Tổ viên
6 Nguyễn Anh Kiệt ĐHTH Thể dục Tổ viên
7 Phan Thị Thùy Trang ĐHTD Thể dục Tổ viên

Tổng số CBGVNV: 43 người/35 nữ.